::Blog信息::
名称: 无名
作者: xinzhai
域名: blog.mitbbs.com/xinzhai
站点: BBS 未名空间站

档案日期:20210201000000 ~ 20210301000000


2021-02-26 15:45:47

主题: Re: 2021元宵节--口琴演奏《卖汤圆》
vhttps://www.youtube.com/v/dDs3fBoMMwk
https://www.youtube.com/watch?v=dDs3fBoMMwk
口琴演奏 台湾民谣《卖汤圆》

提示: 本博文来自于 LeisureTime 版2021-02-26 15:40:43

主题: 2021元宵节--辛弃疾 青玉案·元夕; 王国维 三种之境界
青玉案·元夕
辛弃疾

东风夜放花千树。
更吹落,星如雨。
宝马雕车香满路。
凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。
蛾儿雪柳黄金缕。
笑语盈盈暗香去。
众里寻他千百度。
蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。 

https://baike.baidu.com/item/%E9%9D%92%E7%8E%89%E6%A1%88%C2%B7%E5%85%83%E5%A4%95/2582543?fr=aladdin

******
。。。
古今之。。。者,必经过三种之境界。

“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路”,此第一境也。

“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”,此第二境也。

“众里寻他千百度,回头蓦见,那人正在灯火阑珊处”,此第三境也。。。

--王国维
https://zhidao.baidu.com/question/43038979.html

提示: 本博文来自于 LeisureTime 版2021-02-10 16:16:53

主题: 【琵琶】吴蛮 - 阳春白雪
vhttps://www.youtube.com/v/o1d3lsISQFk
https://www.youtube.com/watch?v=o1d3lsISQFk
【琵琶】吴蛮 - 阳春白雪


提示: 本博文来自于 LeisureTime 版2021-02-10 16:10:20

主题: 春節序曲
vhttps://www.youtube.com/v/DTx-DkdZ-i8
https://www.youtube.com/watch?v=DTx-DkdZ-i8
最有年味的曲子《春節序曲》 指揮/胡炳旭 新竹青年國樂團

提示: 本博文来自于 LeisureTime 版2021-02-10 16:07:32

主题: 2019最美的夜
vhttps://www.youtube.com/v/HXGdSyzAanw
https://www.youtube.com/watch?v=HXGdSyzAanw
【中西结合】神仙打架!方锦龙-百人乐团_国乐大师炫技直击灵魂《2019最美的夜》

https://www.youtube.com/watch?v=OREC4lrkkl8
国乐大师方锦龙用一个琵琶模仿18种乐器


提示: 本博文来自于 LeisureTime 版2021-02-04 10:11:51

主题: Re: 古文强大
赞。

“There is nothing noble in being superior to your fellow man; 
true nobility is being superior to your former self.”

― Ernest Hemingway?

【 在 guvest (我爱你老婆Anna) 的大作中提到: 】

: 我作文为了become a better person。不为旁人。


提示: 本博文来自于 LeisureTime 版2021-02-04 10:06:39

主题: Re: 古文强大


【 在 guvest (我爱你老婆Anna) 的大作中提到: 】

: 我作文为了become a better person。不为旁人。提示: 本博文来自于 LeisureTime 版2021-02-04 10:04:27

主题: Re: 有些人已经深深印在了心里却不自知, 肖战,《处处吻》


【 在 lightbringer (坐拥灭世之力,不失惜花之心) 的大作中提到: 】

: 每天我都在努力做更好的自己,
提示: 本博文来自于 LeisureTime 版BBS 未名空间站